Czujnik kolejności i zaniku faz CKF-316

Kod produktu: 43790
cena netto za: 1 szt. 62.60 PLN
cena brutto za: 1 szt. 77.00 PLN

Czujnik kolejności i zaniku faz CKF-316, ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

Przeznaczenie:
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

Działanie:
Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (ti. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

Dane techniczne:

zasilanie
3×400/230V+N
styk
separowany 1P
prąd obciążenia
<10A
kontrola zasilania
3×LED zielona
sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz
LED czerwona
asymetria napięciowa zadziałania
55V~
histereza napięciowa
5V~
opóźnienie wyłączenia
4sek
pobór mocy
0,56W
temperatura pracy
-25÷40°C
przyłącze
zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary
1 moduł (18mm)
montaż
na szynie 35mm

Dodatkowe foto: