Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B

Kod produktu: 43783
cena netto za: 1 szt. 49.51 PLN
cena brutto za: 1 szt. 60.90 PLN

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B, ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

Przeznaczenie:
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

Działanie: Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (ti. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

Dane techniczne:

zasilanie
3×400/230V+N
styk
separowany 1Z
prąd obciążenia
<16A
sygnalizacja zasilania / właściwa kolejność faz
LED zielona
sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz
LED czerwona
asymetria napięciowa zadziałania
55V~
histereza napięciowa
5V~
opóźnienie wyłączenia
4sek
pobór mocy
1,6W
temperatura pracy
-25÷50°C
przyłącze
zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary
2 moduły (35mm)
montaż
na szynie 35mm

Dodatkowe foto: